authorشهرزاد اسفرجانی

شهرزاد اسفرجانی، مشاور خلاق ارتباطات و تبلیغات با تخصص برنامه‌ریزی برند،طراحی، بستـه‌بندی و بازاریابی است. او با تجـربه‌ای عمیق و با اندوخته‌ای غنی از دانش تبلیغات و ارتباطات، نامی آشنا و مؤثر در بازار حرفه‌ای و پیچیده‌ی امروز ایران است. او راوی داسـتـان‌های به یادمـانـدنـی برنـدهـای تیـزهـوشــی اسـت که به راز قـدرت ارتـبـاطات در راهـبـری اهـداف خود پی‌بـرده‌اند. برنـدهایی چـون لیپتون، سیگنال، تتراپک، روغن موتور کاسترول، زعفران -سحرخیز، فومن شیمی و چای گلستان، از قهرمانان داستان‌های او هستند. شهرزاد اسفرجانی در حوزه‌ی ارتباطات یک استراتژیست خلاق است، او طراح و راهبر سرنوشت برند است.

 • پک گراند

  “هفت قدم راهبردی برای یک بسته‌بندی موفق ” (قسمت اول) به قلم شهرزاد اسفرجانی

  ۱۲ آبان ۱۳۹۹

  آب در کوزه بود و ما تشنه لبان می گشتیم. داستان مقاله‌ی “هفت قدم راهبردی برای یک بسته‌بندی موفق ” از نمایشگاه صنایع غذایی  آنوگا شروع شد! وقتی که در سالن‌ها می‌گشتم و حیرت‌زده به توجه جهان به برخی محصولات نگاه می‌کردم، تنها به یک سوال فکر می‌کردم. چه می‌شود که آن‌ها می‌توانند و ما …

 • پک گراند

  “هفت قدم راهبردی برای یک بسته‌بندی موفق ” (قسمت دوم) به قلم شهرزاد اسفرجانی

  ۱۸ آبان ۱۳۹۹

  هفت قدم راهبردی (خلق ارزش برای خریدار) برای تهیه دستور کار  طراحی و تولید یک بسته‌بندی موثر! قدم اول: از آخر شروع کنید! برای تهیه دستور کار  طراحی و تولید یک بسته‌بندی موثر، از آخر شروع کنید. آن‌چه که فیزیک کوآنتوم نیز آن را ثابت کرده است، جمله‌ای است که باید بیشتر به آن فکر …